• Lĩnh vực hoạt động
    NAVICONTROL có khả năng cung cấp cho khách hàng từ các nhà xuất nhập khẩu, các chủ đầu tư, các nhà sản xuất, các hãng bảo hiểm, các hãng tầu và đại lý hãng tầu, các cơ quan quản lý Nhà nước, các chủ kho bãi, … đến những người tiêu...
    Chi tiết
  • Giám định hàng hải
    Dịch vụ giám định này là một loại hình tổng hợp dùng cho tất cả các loại đối tượng, sử dụng tất cả các phương pháp giám định theo yêu cầu của các chủ tầu/đại lý, người chuyên chở, bảo hiểm, các doanh nghiệp…
    Chi tiết

Dịch vụ

Giám Định Tình Trạng Hàng Hóa

Giám định tình trạng của hàng hóa xếp trong container là kiểm tra tình trạng thực tế của hàng hóa tại những điểm, vùng có thể tiếp cận được tại thời điểm giám định. Hạng mục giám định này được áp dụng cho các mặt hàng tiêu biểu như sau:

     - Hàng đông lạnh

     - Hàng bách hóa đóng bao, kiện, xá…

     - Máy móc, thiết bị

Các loại hình giám định tiêu biểu:

     - Giám định về tình trạng chằng buộc hàng hóa trong container để phù hợp với vận tải đường biển.

     - Giám định về tình trạng hàng hóa trước khi xuất/ sau khi nhập.

     - Kiểm tra về tình trạng sắp xếp, chèn lót của hàng hóa trong container

Mục đích: Giúp cho người yêu cầu biết rõ về tình trạng thực tế của hàng hóa tại thời điểm hàng hóa được xếp vào container hoặc khi hàng hóa được dỡ khỏi container để làm cơ sở giải quyết các tranh chấp và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người yêu cầu.

Khách hàng tiêu biểu: Maersk Line, OOCL, CGM-CMA, Amanda, Thai Binh…

các bài viết khác