• Lĩnh vực hoạt động
    NAVICONTROL có khả năng cung cấp cho khách hàng từ các nhà xuất nhập khẩu, các chủ đầu tư, các nhà sản xuất, các hãng bảo hiểm, các hãng tầu và đại lý hãng tầu, các cơ quan quản lý Nhà nước, các chủ kho bãi, … đến những người tiêu...
    Chi tiết
  • Giám định hàng hải
    Dịch vụ giám định này là một loại hình tổng hợp dùng cho tất cả các loại đối tượng, sử dụng tất cả các phương pháp giám định theo yêu cầu của các chủ tầu/đại lý, người chuyên chở, bảo hiểm, các doanh nghiệp…
    Chi tiết

Hướng dẫn

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC GIÁM ĐỊNH

 

Để yêu cầu cung cấp một dịch vụ giám định, trước hết khách hàng có thể liên hệ để có những thông tin ban đầu cần thiết qua:  

 

             -  Địa chỉ: 4/6, Đường Số 3, Phường Bình An, Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh

 

             -  Tel VP: 08.22531519 – 08.22531517

 

             -  Fax: 08.62960188

             -  Email: nvco@navicontrol.com.vn

 

             -  Website: navicontrol.com.vn

 

             -  Giám đốc: 0903.918.170;  Email: longnvc@navicontrol.com.vn

 

             -  P. Giám đốc: 0909.105.666;  Email: dcmtri@navicontrol.com.vn

 

Đối với những dịch vụ nhỏ, lẻ sau khi khách hàng nhất trí về chi phí qua các kênh thông tin trên, giám định viên chúng tôi có thể đáp ứng yêu cầu ngay và sẽ chuyển mẫu đơn yêu cầu chính thức của công ty đến địa điểm giám định để khách hàng ký hợp đồng làm cơ sở cho việc thanh toán. Mẫu “Giấy yêu cầu giám định” có trong website này.

 

Đối với những dịch vụ có phí giám định cần phải trao đổi thảo luận nhiều lần, nếu cuối cùng hai bên nhất trí, một hợp đồng kinh tế sẽ được ký kết với đầy đủ chi tiết phù hợp qui định hiện hành của pháp luật trước khi vụ giám định được thực hiện. Tuy nhiên để kịp thời đáp ứng yêu cầu về thời gian của khách hàng, chúng tôi có thể triển khai công việc ngay sau khi nhận được bản hợp đồng qua địa chỉ fax hoặc email nói trên. Hợp đồng chính thức với các nội dung đã thỏa thuận do chúng tôi ký trước sẽ được giám định viên mang theo 2 bản để khách hàng ký, mỗi bên sẽ giữ một bản chính.

 

Thời gian cấp chứng thư sẽ được đáp ứng đúng thỏa thuận ghi trong Giấy yêu cầu/Hợp đồng giám định sau khi đã được khách hàng thông qua bản thảo qua fax hoặc email. Chứng thư và hóa đơn sẽ được nhân viên của chúng tôi giao tận tay hoặc chuyển phát nhanh cho khách hàng.

 

Mẫu giấy yêu cầu giám định và mẫu hợp đồng giám định, mẫu chứng thư

 

PHÍ GIÁM ĐỊNH VÀ HÌNH THỨC THANH TOÁN

  

NNAVICONTROL chủ trương thực hiện bảng phí linh hoạt, hợp lý và cạnh tranh trong hoạt động dịch vụ của mình. Tùy theo loại hình giám định, đối tượng giám định và chủ yếu trên cơ sở thỏa thuận của hai bên, phí giám định có thể được tính bằng các phương thức sau:

 

             -  Theo số/khối lượng đối tượng giám định, thông thường theo đầu tấn, m3.

             -  Theo ngày công/giờ công thực tế để hoàn tất vụ giám định từ lúc nhận yêu cầu, chuẩn bị, thực hiện tại hiện trường đến lúc cấp chứng thư cho khách hàng.

             -  Phí trọn gói cho một đơn vị hoặc một vụ giám định, chẳng hạn cho một tàu, một container, một xe, một xà lan, một công trình.

             -  Phí giám định có thể thỏa thuận bao gồm các chi phí khác như phí đi lại, ăn ở của giám định viên, thuế VAT hay không.

             -  Phí giám định thường được thỏa thuận trên cơ sở đồng USD để bảo đảm sự ổn định và sự nhất quán lâu dài của bảng phí.

             -  Việc thanh toán có thể thực hiện linh hoạt tùy theo cách lựa chọn của khách hàng theo tỷ gía chính thức tại thời điểm cấp hóa đơn, hoặc tiền mặt, hoặc chuyển khoản.

             -  Đối với khách hàng thường xuyên phí giám định sẽ được thanh toán theo định kỳ tùy theo thoả thuận.

 

Địa chỉ liên hệ/thanh toán của NAVICONTROL:

 

             -  Văn phòng: 4/6, Đường Số 3, Phường Bình An, Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh

             -  Tài khoản số 007.100.0551907 tại ngân hàng Ngoại thương (Vietcombank) thành phố Hồ Chí Minh

             -  Mã số thuế: 0302145629

 

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN CHÍNH CỦA VỤ GIÁM ĐỊNH

FLOWCHART OF AN INSPECTION SERVICE

 

STT

No.

Mô tả

Description

Người chịu trách nhiệm Responsible man

Tài liệu hồ sơ cần

sử dụng

Used file

Ghi chú

Note

1

Nhận yêu cầu giám định từ khách hàng.

Accept inspection order from client

Lễ tân

Reception

 

 

2

Kiểm tra nội dung của yêu cầu giám định.

Check content of inspection order

Lễ tân

Reception

 

 

3

Thu thập các tư liệu có liên quan.

Collect concerned documents

Lễ tân

Reception

Hợp đồng bảo hiểm, Bill, Invoice, lệnh giao hàng

Insurance contract, B/L, invoice, Delivery order

 

4

Xác nhận yêu cầu giám định.

Confirm the receipt of inspection order

Trưởng phòng

Manager

 

 

5

Chuyển bản sao yêu cầu giám định đã được xác nhận cho khách hàng.

Forward the copy of confirmed inspection order to client)

Lễ tân

Reception

 

 

6

Chuyển yêu cầu giám định đến phòng ban để thực hiện vụ giám định.

Give inspection order to departments to perform the inspection

Lễ tân

Reception

 

 

7

Phân công thực hiện vụ giám định và hướng dẫn thực hiện

Assign tasks and instructing for performing.

Trưởng phòng

Manager

 

 

 

 

8

Bổ sung những dữ liệu còn thiếu theo quy trình của điểm 4.4 vào các yêu cầu giám định không theo mẫu M02

Add lacked information into inspection order dislike form M02 (according to section 4.4 in process)

Giám định viên

Surveyor

Trưng cầu giám định của hải quan hoặc cơ quan quản lý nhà nước khác, hợp đồng uỷ thác giám định vv….

Customs inspection referendum or other requirement of gov. management office, inspection trust contract…

 

9

Thực hiện thủ tục thay đổi nội dung theo yêu cầu (nếu có)

Perform produres for changing content according to request (if any)

Theo dõi phản hồi khiếu nại của khách hàng (nếu có)

Follow claim from clients

Giám định viên thực hiện vụ giám định

Surveyor

 

 

10

Nghiên cứu yêu cầu nội dung của vụ giám định.

Research contents in the inspection order

Giám định viên

Surveyor

Các tài liệu do chủ hàng cung cấp và các quy trình, phương pháp, tiêu chuan liên quan…

Document provided by shipper, concerned method/ standard

 

11

Chuẩn bị dụng cụ, hồ sơ, các mẫu mã ấn chỉ phục vụ cho việc giám định.

Prepare necessary

inspection tools, files, forms

Giám định viên

Surveyor

Các quy trình, phương pháp giám định của công ty

Process, method of inspection of company

 

12

Thực hiện vụ giám định tại hiện trường.

Perform the inspection at site

Giám định viên

Surveyor

Các quy trình, phương pháp giám định của công ty

Inspection Process, method of company

 

Báo cáo cho TP và theo dõi yêu cầu của KH

Report manager and monitor client’s request

13

Báo cáo tình hình thực hiện vụ giám định

Report situations at site

Giám định viên

Surveyor

Mẫu báo cáo do công ty./ chủ hàng cung cấp.

Report form provided by company/ shipper

 

14

Trộn mẫu, chia mẫu, gửi mẫu đi phân tích (nếu làm về chất lượng)

Mix, divide, have sample analyzed (if doing about quality)

Giám định viên

Surveyor

Etiket về lấy mẫu và lưu mẫu.

Code and store sample

 

15

Lập chứng thư nháp

Make the draft of survey report

Giám định viên

Surveyor

 

 

16

Duyệt chứng thư

Check the draft of survey report

Trưởng phòng

Manager

Mẫu chứng thư của Navicontrol.

Survey report form of Navicontrol

 

17

Phát hành chứng thư

Issue the original of certificate

Nhân viên văn phòng

Office assitant

An chỉ chứng thư của Navicontrol.

Printed paper of Navicontrol

 

18

Lập hóa đơn

Issue invoice

Nhân viên kế toán

accountant

Mẫu hoá đơn do Bộ TC phát hành.

Invoice form issued by finance ministry

 

19

Cấp chứng thư cho khách hàng, thu phí giám định

Send the survey report to clients and collect inspection fee

Nhân viên văn phòng/ kế toán

Office assitant / accountant

Vào sổ theo dõi vụ giám định.

Registry to monitor the inspection

 

20

Theo dõi phản hồi khiếu nại của khách hàng (nếu có)

Monitor claim from client (if any)

Chuyên viên, phòng nghiệp vụ,
TP giám định

(speciality, speciality department, Dept. manager)

Quy trình giải quyết khiếu nại phản hồi của khách hàng

Process of claim/ feedback solvability from client