• Lĩnh vực hoạt động
    NAVICONTROL có khả năng cung cấp cho khách hàng từ các nhà xuất nhập khẩu, các chủ đầu tư, các nhà sản xuất, các hãng bảo hiểm, các hãng tầu và đại lý hãng tầu, các cơ quan quản lý Nhà nước, các chủ kho bãi, … đến những người tiêu...
    Chi tiết
  • Giám định hàng hải
    Dịch vụ giám định này là một loại hình tổng hợp dùng cho tất cả các loại đối tượng, sử dụng tất cả các phương pháp giám định theo yêu cầu của các chủ tầu/đại lý, người chuyên chở, bảo hiểm, các doanh nghiệp…
    Chi tiết

Dịch vụ

Dịch vụ giám định: Tàu, bờ, xà lang, xe,...
Tùy theo yêu cầu của khách hàng, giám định viên của chúng tôi sẵn sàng đáp ứng kịp thời mọi dịch vụ về tình trạng...
Dịch vụ cung ứng cho các cơ quan quản lý nhà nước: Giám định theo yêu cầu của ngành hải quan, giám định và cấp các forms....
Bất động sản, công trình kiến trúc Hàng bách hóa Các sản phẩm hóa chất/xăng dầu/khí hóa lỏng
« 1 2 »