Dịch vụ

Một số loại giám định đặc thù khác

Dịch vụ cung ứng cho các cơ quan quản lý nhà nước:

  • Giám định theo yêu cầu của ngành hải quan
  • Giám định và cấp các forms xuất xứ hàng hóa của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

Lĩnh vực môi trường và an toàn thực phẩm:

         -  Giám định mức độ và nguyên nhân các vụ ô nhiễm môi trường

         -  Lấy mẫu và phân tích định kỳ thành phần không khí tại các điểm được coi là ô nhiễm cao trong thành phố

         -  Lấy mẫu và xác định định kỳ chất lượng nước sinh hoạt

         -  Giám định chất lượng nước thải trước và sau xử lý

         -  Lấy mẫu và phân tích, tìm nguyên nhân ngộ độc thực phẩm

Lĩnh vực an toàn xây dựng, an toàn cháy nổ:

         -  Giám định kịp thời tình trạng, mức độ, nguyên nhân tai nạn xây dựng, cháy nổ, phân chia rủi ro, tư vấn khắc phục.