Steroid Al
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH NAM VIỆT

Dịch vụ

Một số loại giám định đặc thù khác

Dịch vụ cung ứng cho các cơ quan quản lý nhà nước:

  • Giám định theo yêu cầu của ngành hải quan
  • Giám định và cấp các forms xuất xứ hàng hóa của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

Lĩnh vực môi trường và an toàn thực phẩm:

         -  Giám định mức độ và nguyên nhân các vụ ô nhiễm môi trường

         -  Lấy mẫu và phân tích định kỳ thành phần không khí tại các điểm được coi là ô nhiễm cao trong thành phố

         -  Lấy mẫu và xác định định kỳ chất lượng nước sinh hoạt

         -  Giám định chất lượng nước thải trước và sau xử lý

         -  Lấy mẫu và phân tích, tìm nguyên nhân ngộ độc thực phẩm

Lĩnh vực an toàn xây dựng, an toàn cháy nổ:

         -  Giám định kịp thời tình trạng, mức độ, nguyên nhân tai nạn xây dựng, cháy nổ, phân chia rủi ro, tư vấn khắc phục.