• Lĩnh vực hoạt động
    NAVICONTROL có khả năng cung cấp cho khách hàng từ các nhà xuất nhập khẩu, các chủ đầu tư, các nhà sản xuất, các hãng bảo hiểm, các hãng tầu và đại lý hãng tầu, các cơ quan quản lý Nhà nước, các chủ kho bãi, … đến những người tiêu...
    Chi tiết
  • Giám định hàng hải
    Dịch vụ giám định này là một loại hình tổng hợp dùng cho tất cả các loại đối tượng, sử dụng tất cả các phương pháp giám định theo yêu cầu của các chủ tầu/đại lý, người chuyên chở, bảo hiểm, các doanh nghiệp…
    Chi tiết

Giám định hàng hải

Dịch vụ giám định này là một loại hình tổng hợp dùng cho tất cả các loại đối tượng, sử dụng tất cả các phương pháp giám định theo yêu cầu của các chủ tầu/đại lý, người chuyên chở, bảo hiểm, các doanh nghiệp…

Ngoài những dịch vụ giám định số/khối lượng, chất lượng, tình trạng/tổn thất, chúng tôi có thể phục vụ khách hàng những dịch vụ đặc thù sau:

          -  Giám định thuê /container /trả tầu (từng phần hoặc toàn phần).

          -  Giám định tình trạng phương tiện/vật chứa trước khi xếp hàng về sạch sẽ, kín chắc, máy/thiết bị, nhiệt độ…

          -  Giám sát xếp/dỡ hàng vào/ra khỏi phương tiện /container về số lượng (nếu được yêu cầu đếm hàng), tình trạng bao bì, tiến độ, nhiệt độ của phương tiện/vật chứa, của vật được xếp.

          -  Tính hệ số xếp hàng của hàng và của tầu

          -  Đo thể tích hầm hàng/vật chứa làm cơ sở tính cước

          -  Lập sơ đồ hầm hàng

          -  Giám định nhiên liệu

          -  Giám định trước và sau khi sửa chữa tầu/container

          -  Giám định chằng buộc, giám định lai dắt

          -  Giám định về rò rỉ khí độc

          -  Giám định P&I, PTI

          -  Niêm chì/phá niêm chì hầm tầu/container

          -  Tư vấn/cung cấp thông tin cho thuyền trường

          -  Điều tra, theo dõi việc điều trị của thuyền viên tại các bệnh viện Việt nam

          -  Và nhiều dịch vụ khác.

các bài viết khác