• Lĩnh vực hoạt động
    NAVICONTROL có khả năng cung cấp cho khách hàng từ các nhà xuất nhập khẩu, các chủ đầu tư, các nhà sản xuất, các hãng bảo hiểm, các hãng tầu và đại lý hãng tầu, các cơ quan quản lý Nhà nước, các chủ kho bãi, … đến những người tiêu...
    Chi tiết
  • Giám định hàng hải
    Dịch vụ giám định này là một loại hình tổng hợp dùng cho tất cả các loại đối tượng, sử dụng tất cả các phương pháp giám định theo yêu cầu của các chủ tầu/đại lý, người chuyên chở, bảo hiểm, các doanh nghiệp…
    Chi tiết

Lĩnh vực hoạt động

 

NAVICONTROL có khả năng cung cấp cho khách hàng từ các nhà xuất nhập khẩu, các chủ đầu tư, các nhà sản xuất, các hãng bảo hiểm, các hãng tầu và đại lý hãng tầu, các cơ quan quản lý Nhà nước, các chủ kho bãi,… đến những người tiêu dùng trong và ngoài nước các dịch vụ giám định sau:

 

              -  Giám định chất lượng/phẩm chất

              -  Giám định tình trạng

              -  Giám định tính đồng bộ

              -  Giám định chuyên dụng

              -  Giám định hàng hải

              -  Giám định giá trị sử dụng

              -  Giám định vận hành

              -  Giám định container

              -  Giám sát, kiểm đếm khối lượng qua cân

              -  Giám sát phục vụ quyết toán vốn đầu tư

              -  Giám định tổn thất

              -  Thẩm định giá

các bài viết khác