Hướng dẫn

Hướng dẫn thủ tục giám định

Để yêu cầu cung cấp một dịch vụ giám định, trước hết khách hàng có thể liên hệ để có những thông tin ban đầu cần thiết qua

Add 4/6, Đường Số 3, Phường Bình An, Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh
HO Tel 08.22531519 – 08.22531517
HO Fax 08.62960188
Email nvco@hcm.vnn.vn
Website www.navicontrol.com.vn
Director 0903.918.170Emaillongnvc@navicontrol.com.vn
Deputy Director 0909.105.666Emaildcmtri@navicontrol.com.vn

Đối với những dịch vụ nhỏ, lẻ sau khi khách hàng nhất trí về chi phí qua các kênh thông tin trên, giám định viên chúng tôi có thể đáp ứng yêu cầu ngay và sẽ chuyển mẫu đơn yêu cầu chính thức của công ty đến địa điểm giám định để khách hàng ký hợp đồng làm cơ sở cho việc thanh toán. Mẫu “Giấy yêu cầu giám định” có trong website này.

 

Đối với những dịch vụ có phí giám định cần phải trao đổi thảo luận nhiều lần, nếu cuối cùng hai bên nhất trí, một hợp đồng kinh tế sẽ được ký kết với đầy đủ chi tiết phù hợp qui định hiện hành của pháp luật trước khi vụ giám định được thực hiện. Tuy nhiên để kịp thời đáp ứng yêu cầu về thời gian của khách hàng, chúng tôi có thể triển khai công việc ngay sau khi nhận được bản hợp đồng qua địa chỉ fax hoặc email nói trên. Hợp đồng chính thức với các nội dung đã thỏa thuận do chúng tôi ký trước sẽ được giám định viên mang theo 2 bản để khách hàng ký, mỗi bên sẽ giữ một bản chính.

 

Thời gian cấp chứng thư sẽ được đáp ứng đúng thỏa thuận ghi trong Giấy yêu cầu/Hợp đồng giám định sau khi đã được khách hàng thông qua bản thảo qua fax hoặc email. Chứng thư và hóa đơn sẽ được nhân viên của chúng tôi giao tận tay hoặc chuyển phát nhanh cho khách hàng.

 

Mẫu giấy yêu cầu giám định và mẫu hợp đồng giám định, mẫu chứng thư

Phí giám định và hình thức thanh toán

NAVICONTROL chủ trương thực hiện bảng phí linh hoạt, hợp lý và cạnh tranh trong hoạt động dịch vụ của mình. Tùy theo loại hình giám định, đối tượng giám định và chủ yếu trên cơ sở thỏa thuận của hai bên, phí giám định có thể được tính bằng các phương thức sau:
Địa chỉ liên hệ/thanh toán
của NAVICONTROL

Số 4/6 đường số 3, Phường Bình An, Quận 2 Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tài khoản số 007.100.0551907
tại ngân hàng Ngoại thương (Vietcombank) thành phố Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0302145629

0903.918.170

Liên hệ

Các bước thực hiện chính của vụ giám định

Stt Mô tả Người chịu trách nhiệm Tài liệu sử dụng Ghi chú