Tin tức

Cần xã hộI hóa giám định chữ ký cá nhân

Các tổ chức, cá nhân khi tham gia giao dịch kinh doanh, làm ăn, ngoài việc phải bảo đảm uy tín, thương hiệu bằng chất lượng, mẫu mã, thời hạn giao hàng… thì còn phải đảm bảo độ tin cậy bằng chữ ký của người có thẩm quyền trong việc ký kết hợp đồng, giao dịch.

 

Ngày nay, chữ ký cá nhân không thể thiếu, dù giao dịch nhỏ như hợp đồng mua bán, sinh hoạt, tiêu dùng hoặc ở ký kết hiệp định, hiệp ước ở tầm quốc gia, quốc tế. Trước đây, do khoa học kỹ thuật chưa phát triển, nên độ chính xác trong công tác giám định, kiểm tra chữ ký chưa cao. Hiện nay, khi khoa học kỹ thuật phát triển, việcgiám định chữ ký cá nhân được thực hiện với độ chính xác cao, giúp ích rất nhiều cho việc tìm ra sự thật khách quan trong tiến hành tố tụng hình sự, giao dịch dân sự, thương mại, hành chính… Trong thực tế, có rất nhiều trường hợp ký kết hợp đồng, di chúc, tặng, cho tài sản dẫn đến tranh chấp, kiện tụng lẫn nhau, do các bên không chấp nhận chữ ký hoặc nghi ngờ có gian lận, giả mạo chữ ký nên có nhiều trường hợp gây hậu quả rất đáng tiếc, ảnh hưởng đến trật tự xã hội và tình cảm gia đình.

 

Dù vậy, theo chúng tôi được biết hiện nay cơ quan giám định về chữ ký chỉ có ở ngành Công an (Tổ chức Giám định khoa học hình sự ở Công an tỉnh, Viện Khoa học kỹ thuật hình sự ở Bộ Công an). Nhưng, các đơn vị này chủ yếu chỉ thực hiện giám định theo trưng cầu giám định của các cơ quan tiến hành tố tụng (Cơ quan điều tra, Viện Kiểm sát, Tòa án) hoặc người tiến hành tố tụng (điều tra viên, kiểm sát viên, thẩm phán) chứ rất ít khi thực hiện giám định chữ ký do công dân, tổ chức khác yêu cầu. Trong khi đó, nhu cầu giám định chữ ký của công dân, tổ chức là rất lớn, nhưng không được đáp ứng hoặc thủ tục đề nghị giám định rườm rà, phức tạp. Mặt khác, các tổ chức này không thể đáp ứng do biên chế ít, công việc nhiều và quy định không được làm dịch vụ, thu lệ phí.

 

Thiết nghĩ, các cơ quan chức năng nên xem xét thành lập tổ chức giám định sự nghiệp làm dịch vụ, để mở rộng đối tượng được đề nghị giám định chữ ký theo hướng dịch vụ, có thu tiền lệ phí. Đồng thời, tăng cường đầu tư trang bị các thiết bị khoa học kỹ thuật, bổ sung biên chế cho các tổ chức giám định nhằm tạo điều kiện cho các tổ chức này hoạt động có hiệu quả, đáp ứng nhu cầu của nhân dân. Bên cạnh đó, nên quy định bắt buộc mọi công dân khi tham gia giao dịch dân sự, hành chính, thương mại… phải đăng ký chữ ký (nên quy định công dân đủ 14 tuổi phải đăng ký chữ ký với cơ quan có thẩm quyền) để thuận tiện cho việc xác định và giám định chữ ký của mỗi cá nhân. Có như vậy, chúng ta mới góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, khi bị giả mạo chữ ký và đảm bảo sự tin cậy cho đối tác trong quan hệ giao dịch, làm ăn; đồng thời, góp phần ổn định tình hình trật tự xã hội khi công dân, tổ chức tranh chấp lẫn nhau do việc giả mạo chữ ký gây ra mà không có cơ quan giám định cho họ.

 

PHẠM VĂN CHUNG