Tin tức

Giám định tàI liệu bị tẩy xóa, sửa chữa, đIền thêm

(Trên Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, Giấy mua bán, Vay mượn, Di chúc, Thừa kế, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và sở hữu nhà ở, Giấy ủy quyền, Bằng cấp …vv..)

1. Thủ tục trưng cầu giám định:

- Quyết định trưng cầu giám định của Tòa án hoặc công văn yêu cầu giám định (đối với tổ chức), đơn yêu cầu giám định (đối với cá nhân).

- Hồ sơ tài liệu cần giám định (bản chính).

- Các hồ sơ tài liệu khác có liên quan.

2. Thời gian giám định:

- Tùy theo từng vụ việc cụ thể mà có thể từ 2 – 10 ngày làm việc.

3. Chi phí bồi dưỡng giám định:

Căn cứ theo Quyết định số 74/2009/QĐ-TTg ngày 7/5/2009 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư Liên tịch số 09/2010/TTLT-BTP-BTC-BNV  ngày 4/5/2010 hướng dẫn thực hiện Quyết định 74 của Thủ tướng Chính phủ.

- Đối với những vụ việc đơn giản, mức: 60,000đ/người giám định/ngày giám định

- Đối với những vụ việc phức tạp, nhiều tình tiết rắc rối, tình tiết khó đòi hỏi giám định viên phải là người có kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ cao ở lĩnh vực cần giám định, mức: 150,000đ/người giám định/ngày giám định.