Tin tức

Giám định và khôI phục dữ liệu

1. Thủ tục trưng cầu giám định:

- Quyết định trưng cầu giám định của Tòa án hoặc công văn yêu cầu giám định (đối với tổ chức), đơn yêu cầu giám định (đối với cá nhân).

- Đối tượng cần giám định như CPU máy tính, ổ cứng di động, điện thoại di động, thẻ nhớ..vv.

- Các hồ sơ tài liệu khác có liên quan.

2. Thời gian giám định:

- Tùy theo từng vụ việc cụ thể mà có thể từ 10 – 30 ngày làm việc.

3. Chi phí bồi dưỡng giám định:

Căn cứ theo Quyết định số 74/2009/QĐ-TTg ngày 7/5/2009 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư Liên tịch số 09/2010/TTLT-BTP-BTC-BNV ngày 4/5/2010 hướng dẫn thực hiện Quyết định 74 của Thủ tướng Chính phủ.

- Đối với những vụ việc đơn giản, mức: 60,000đ/người giám định/ngày giám định

- Đối với những vụ việc phức tạp, nhiều tình tiết rắc rối, tình tiết khó đòi hỏi giám định viên phải là người có kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ cao ở lĩnh vực cần giám định, mức: 150,000đ/người giám định/ngày giám định.