Tin tức

Tập trung sản xuất than có chất lượng phù hợp với khách hàng

Đó là chỉ đạo của ông Lê Minh Chuẩn, Chủ tịch HĐTV, Tổng giám đốc Tập đoàn tại Hội nghị giao ban điều hành sản xuất tháng 8-2014 tổ chức ngày 31-7 tại Hà Nội.
 
 
 

 

Trong tháng 7 vừa qua, các chỉ tiêu sản lượng chủ yếu của toàn Tập đoàn đạt: than nguyên khai 2,5 triệu tấn, bằng 83% kế hoạch tháng; than tiêu thụ 2,2 triệu tấn, đạt 75% kế hoạch tháng, trong đó xuất khẩu 68 nghìn tấn, bán trong nước 2,1 triệu tấn; đất bóc 11,8 triệu m3, đạt 61% kế hoạch tháng; đào lò 23,4 ngàn mét, bằng 99% KH tháng, trong đó lò XDCB 2.413 mét. Một số chỉ tiêu điện khoáng sản như: thiếc thỏi 54 tấn, kẽm thỏi 850 tấn, tinh quặng đồng 4.375 tấn, đồng tấm 940 tấn, alumin 39.401 tấn...; sản xuất điện: sản xuất và tiêu thụ 476 triệu kWh.

 
Như vậy, kết thúc 7 tháng đầu năm, toàn Tập đoàn đã sản xuất: than nguyên khai 22,1 triệu tấn, đạt 59% kế hoạch năm, bằng 95% so với cùng kỳ năm 2013; than tiêu thụ ước đạt 21,1 triệu tấn bằng 60% kế hoạch năm và bằng 101,7% so với cùng kỳ năm 2013. Trong đó, than xuất khẩu 4 triệu tấn, đạt 50% kế hoạch năm và bằng 63% so với cùng kỳ năm 2013, than bán trong nước 17,1 triệu tấn, đạt 63% kế hoạch năm và bằng 117% so với cùng kỳ năm 2013.

 
Đánh giá tình hình sản xuất trong tháng, ông Lê Minh Chuẩn cho rằng, do thời tiết tháng 7 không thuận lợi, mưa liên tục 2 tuần đầu tháng, đặc biệt do ảnh hưởng của cơn bão số 2, các đơn vị phải tạm dừng tiêu thụ mất vài ngày để tập trung vào công tác phòng chống mưa bão, sau đó là khắc phục lại các tuyến đường vận chuyển, kho bãi chứa than sau khi cơn bão đi qua làm hoạt động sản xuất than của các đơn vị khó khăn, không đạt tiến độ đề ra; than nguyên khai sản xuất vẫn đạt thấp, tiến độ bóc đất, đào lò chưa được cải thiện, đặc biệt là các đơn vị 6 tháng đầu năm đang hụt sản lượng. 
           

Trong tháng 8, Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc Lê Minh Chuẩn chỉ đạo điều hành sản xuất - tiêu thụ than 6 tháng cuối năm, cần tăng cường chỉ đạo các đơn vị tranh thủ thời tiết thuận lợi, tập trung khai thác, chế biến và sàng tuyển than (đặc biệt là các đơn vị không hoàn thành KH trong 7 tháng đầu năm) để đảm bảo đủ than có chất lượng phù hợp giao cho khách hàng, phấn đấu hoàn thành được mục tiêu tiêu thụ trong năm 2014 đạt tối thiểu 35,5 triệu tấn.

 
Ngoài ra, ông Lê Minh Chuẩn yêu cầu tất cả các đơn vị đặc biệt quan tâm công tác an toàn; tăng cường các biện pháp cấp bách đề phòng mưa, lốc, úng lụt, sạt lở đất, ứng phó các tình huống (kể cả siêu bão) để đảm bảo sản xuất trong mùa mưa bão. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát quản lý, ngăn chặn thất thoát than trong quá trình khai thác, chế biến, vận chuyển và tiêu thụ than. Tập trung kiểm soát chặt tại các trạm ra vào mỏ; trên các tuyến đường chuyên dụng; kiểm soát chặt chẽ vận chuyển than vận chuyển than ra cảng v.v.