Dịch vụ

Giám định hàng hải

Dịch vụ giám định này là một loại hình tổng hợp dùng cho tất cả các loại đối tượng, sử dụng tất cả các phương pháp giám định theo yêu cầu của các chủ tàu/đại lý, người chuyên chở, bảo hiểm, các doanh nghiệp…

Ngoài những dịch vụ giám định số/khối lượng, chất lượng, tình trạng/tổn thất, chúng tôi có thể phục vụ khách hàng những dịch vụ đặc thù sau:

      - Xác định khối lượng hàng bằng phương pháp giám định mớn nước.

      -  Giám định thuê /container /trả tàu (từng phần hoặc toàn phần).

      -  Giám định tình trạng phương tiện/vật chứa trước khi xếp hàng về sạch sẽ, kín chắc, máy/thiết bị, nhiệt độ…

      -  Giám sát xếp/dỡ hàng vào/ra khỏi phương tiện/container về số lượng (nếu được yêu cầu đếm hàng), tình trạng bao bì, tiến độ, nhiệt độ của phương tiện/vật chứa, của vật được xếp.

      -  Tính hệ số xếp hàng của hàng và của tàu

      -  Đo thể tích hầm hàng/vật chứa làm cơ sở tính cước

      -  Lập sơ đồ hầm hàng

      -  Giám định nhiên liệu

      -  Giám định trước và sau khi sửa chữa tàu/container

      -  Giám định chằng buộc, giám định lai dắt

      -  Giám định về rò rỉ khí độc

      -  Giám định P&I, PTI

      -  Niêm chì/ phá niêm chì hầm tàu/ container

      -  Tư vấn/ cung cấp thông tin cho thuyền trường

      -  Điều tra, theo dõi việc điều trị của thuyền viên tại các bệnh viện Việt Nam

      -  Và nhiều dịch vụ khác.