Dịch vụ

Giám định khác

1. Bất động sản, công trình kiến trúc

Dịch vụ giám định:

         -  Tư vấn thiết kế, vật liêu xây dựng, đơn vị thi công , chọn phương án thiết kế , xây dựng tối ưu .

         -  Giám định các chỉ tiêu sức bền vật liệu , kết cấu các hạng mục và tổng thể .

         -  Ước tính tổng vốn đầu tư

         -  Giám sát xây dựng công trình

         -  Nghiệm thu công trình

         -  Thẩm định gía các công trình xây dựng, nhà ở dân dụng phục vụ mua bán, cầm cố, thế chấp, chuyển nhượng, phân chia gia sản …

 

2. Hàng bách hóa

Dịch vụ giám định:

         -  Kiểm đếm số lượng

         -  Giám định giá trị thương mại

         -  Giám định tổn thất

         -  Giám sát đóng hàng

 

3. Các sản phẩm hóa chất/xăng dầu/khí hóa lỏng

Tùy theo nội dung yêu cầu giám định và tính chất/ tiêu chuẩn chất lượng của đối tượng được yêu cầu giám định, giám định viên NAVICONTROL sẽ tiến hành lấy mẫu theo đúng phương pháp đã được chỉ định để phân tích các chỉ tiêu hóa lý (giám định phá hủy) hoặc dùng các máy đo chuyêndụng, các chuyên gia hàng đầu để đánh giá chất lượng (giám định không phá hủy thường áp dụng cho máy/thiết bị, công trình xây dựng…).

Dịch vụ giám định:

         -  Giám định khối lượng

         -  Giám định phẩm chất

         -  Giám định tổn thất

 

4. Máy móc / thiết bị – phương tiện

Kể từ ngày thành lập đến nay,máy/thiết bị luôn luôn là một trong những đối tượnggiám định được khách hàng tin tưởng và đem đến cho chúng tôi nhiều yêu cầu nhất. Để tiếp tục khai thác thế mạnh này, chúng tôi xin chi tiết thêm những dịch vụ chúng tôi có thể cung cấp trong lĩnh vực này:

         -  Tư vấn về mua sắm, giá cả, lắp đặt máy/thiết bị

         -  Đại diện người nhận hàng tiếp nhận về số lượng, tình trạng máy/thiết bị ngay tại nơi xuất khẩu và tại cảng đến

         -  Giám sát chằng buộc, niêm chì/phá niêm chì, giám sát vận chuyển máy/thiết bị từ cảng dỡ đến nơi lưu giữ, lắp đặt

         -  Giám định tình trạng/tổn thất máy/thiết bị trên phương tiện vận tải và giám sát qúa trình xếp/dỡ hàng tại nơi giao nhận

         -  Giám sát lắp đặ máy/thiết bị tại công trường, xí nghiệp

         -  Giám định tính đồng bộ

         -  Giám định gía trị thương mại/gía trị sử dụng phục vụ kinh doanh, trao đổi, chuyển giao, thanh lý tài sản

         -  Giám định quyết tóan vốn đầu tư

Thẩm định gía

 

5. Hàng kiện – hàng bao – hàng bó …

Dịch vụ giám định:

         -  Kiếm đếm khối lượng

         -  Giám định phẩm chất

         -  Giám sát cân hàng

         -  Giám định mớn nước

Giám định tổn thất

 

6. Nông sản (gạo, cafe, bột ngũ cốc… ), hàng rời , phân bón, nguyên liệu…

Dịch vụ giám định:

         -  Kiểm đếm khối lượng

         -  Giám định phẩm chất

         -  Giám định mớn nước

         -  Giám định điều kiện xếp hàng của phương tiện

Giám định tổn thất

 

7. Tư vấn hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000

 

8. Tư vấn giám định