Dịch vụ

Giám định tình trạng hàng hóa

Giám định tình trạng của hàng hóa xếp trong container là kiểm tra tình trạng thực tế của hàng hóa tại những điểm, vùng có thể tiếp cận được tại thời điểm giám định. Hạng mục giám định này được áp dụng cho các mặt hàng tiêu biểu như sau:

     - Hàng đông lạnh

     - Hàng bách hóa đóng bao, kiện, xá…

     - Máy móc, thiết bị

Các loại hình giám định tiêu biểu:

     - Giám định về tình trạng chằng buộc hàng hóa trong container để phù hợp với vận tải đường biển.

     - Giám định về tình trạng hàng hóa trước khi xuất/ sau khi nhập.

     - Kiểm tra về tình trạng sắp xếp, chèn lót của hàng hóa trong container

Mục đích: Giúp cho người yêu cầu biết rõ về tình trạng thực tế của hàng hóa tại thời điểm hàng hóa được xếp vào container hoặc khi hàng hóa được dỡ khỏi container để làm cơ sở giải quyết các tranh chấp và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người yêu cầu.

Khách hàng tiêu biểu: Maersk Line, OOCL, CGM-CMA, Amanda, Thai Binh…