Dịch vụ

Giám định tổn thất

Tùy theo yêu cầu của khách hàng, giám định viên của chúng tôi sẵn sàng đáp ứng kịp thời mọi dịch vụ về tình trạng / tổn thất của đối tượng bất kỳ địa điểm và thời gian nào và báo cáo kết qủa hàng ngày cho khách hàng. Nếu đối tượng bị tổn thất, mức độ và nguyên nhân tổn thất sẽ được xác định khách quan và chính xác nhất có thể. Đặc biệt giám định viên của chúng tôi luôn có khuyến cáo cần thiết giúp các bên liên quan kịp thời hạn chế mức độ tổn thất tiếp theo của đối tượng giám định.

 

          Dịch vụ này thường xuyên được các công ty bảo hiểm phi nhân thọ hoặc nhân thọ, các chủ tàu/người chuyên chở sử dụng để bảo đảm tính khách quan cho khách hàng của họ. Đặc biệt chúng tôi cung cấp các dịch vụ đánh giá tổn thất công trình xây dựng, nhà xưởng, máy móc, trang thiết bị, phương tiện bị thiệt hại do hỏa hoạn, thiên tai hoặc tai nạn.